28 Nisan 2013

418) 28.04.2013 (Destekçi: Yeşim Akbulut)
 1. Bir Güzel Methedem Ortadır Boyu - Muharrem Temiz
 2. Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber - Özlem Taner
 3. Bugün Seyre Çıkmış Hublar Sultanı - Özlem Taner
 4. Öğrendim - Feryal Öney
 5. Hasretin Beni Hasta Eyledi - Gülten Benli
 6. Zalım Felek - Gülcihan Koç
 7. Kahpe Felek Bana Ortak mı Oldun! (Ortaklık) - Aynur Haşhaş
 8. Tabipler Şahından Derman mı Geldi? - Musa Eroğlu
 9. Yine Katarlanmış Aşkın Kervanı - Musa Eroğlu
 10. Derdimin Dermanı Sensin - Hozat'lı Ahmet Yurt Dede
 11. Dem Ali Demi (Semah) - Aşık Mahzuni Şerif

22 Nisan 2013

417) 21.04.2013 (Destekçiler: Bedia Gönenç ve Evrim Gürel)
 1. Ta Ezelden Oldum Gamlar Düşkünü - İhsan Güvercin
 2. Bizim Sahraların Başı - Özlem Taner
 3. Ezel Bahar Geldi - Savaş Gövtepe
 4. Bu Alemi Gören Sensin - Mehmet Ali Sanlıkol
 5. Siyah Perçemlerin Gonca Yüzlerin - Dünya Ensemble
 6. Şu Dünyaya Geldim - Dünya Ensemble
 7. Efendim - Nida Ateş
 8. Ötme Bülbül (Ne Ötersin Dertli Dertli) - Musa Eroğlu
 9. Ezel Bahar Olmayınca - Muhlis Akarsu
 10. Derdim Çoktur Kime Yanam Derdimi - Yavuz Top
 11. Ezel Bezminden Ben Seni Sevdim - Yavuz Top
 12. Baktım Şu Cihanın Temaşasına - Aşık Davut Sulari

18 Nisan 2013

416) 14.04.2013 (Destekçiler: Halil İbrahim & Adile Tuva Sertel)
 1. Akşam Mahnısı - Cihat Aşkın&Mehru Ensari
 2. Naçaram Ben Naçaram - Grup Abdal
 3. İndim Çayır Biçmeye - Grup Abdal
 4. Başındaki Yazmayı da Sarıya mı Boyadın? - Grup Abdal
 5. Yayla Çiçeği misin? - Grup Abdal
 6. Kara Kaş Boyanır mı! - Hüseyin Turan
 7. İğdenin Dalları Yerdedir Yerde - Gülşen Kutlu
 8. Allah Etmesin - Tülay Kaya
 9. Su Sızıyor Sızıyor - Halk Çalgıları Topluluğu
 10. Niye Gamlanırsın Divane Gönül! - Gürkan Özpeker
 11. Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme - Güven Yapar
 12. Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere - Metin Eryürek