21 Ekim 2012393) 21.10.2012 (Neşet Ertaş Anma Programı-4) (Destekçi: Şemime Türker)
 1. Evvel Emirde - Neşet Ertaş                
 2. Kendim Ettim Kendim Buldum - Neşet Ertaş                            
 3. Küstürdüm Gönülü Güldüremedim - Neşet Ertaş                            
 4. Ne Yaşamış Ne Yaşıyor Ne Yaşar - Neşet Ertaş                            
 5. Bu Dünyada Eğer Sen - Neşet Ertaş                            
 6. Ayaş Yolları - Neşet Ertaş                            
 7. Erciyesten Kar İstersin - Neşet Ertaş                            
 8. Kar Yağar Kar Üstüne - Neşet Ertaş                            
 9. Böyle Olur mu! - Neşet Ertaş                            
 10. Baharı Görmedim - Neşet Ertaş

1 yorum :

 1. Neşet Ertaş Anma Programları'nda Kullanılan Kaynaklar:

  1. A. Gölpınarlı&P. N. Boratav; Pir Sultan Abdal, Der Yay., İstanbul 1991.
  2. Ahmet Yaşar Ocak; Babailer İsyanı-Aleviliğin Tarihsel Altyapısı, Dergah Yay., İstanbul 2000, 3.Baskı.
  3. Ahmet Yaşar Ocak; Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler, TTK. Yay., Ankara 1992.
  4. Ahmet Yaşar Ocak; Türk Sufiliğine Bakışlar, İletişim Yay., İstanbul 2008, 10. Baskı.
  5. Bayram Bilge Tokel; Neşet Ertaş Kitabı, Akçağ Yay., Ankara 2002, 3. Basım.
  6. Erol Parlak; "Anadolu Türkmen Müzik Sanatında Bir Abdal Deha: Neşet Ertaş", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı 61, 2012.
  7. Erol Parlak; Anadolu'da Bağlama, Çevrimiçi: http://www.turkuler.com/baglama/tarih1.asp [Makalede Neşet Ertaş ile ilgili önemli tespitler var!]
  8. Fuad Köprülü; Edebiyat Araştırmaları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1966.
  9. Fuad Köprülü; Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi, Fasikül-1, Burhaneddin Basımevi, 1935. [Eserde "Abdal" maddesi tafsilatlı bir biçimde ele alınmış. Piyasada bulunmuyor ama Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde 73629 demirbaş numaradan temin edilebilir!]
  10. Halil Atılgan; Geçmişten Günümüze Niğde Halk Müziği, T.C. Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2002.
  11. Halil Bedii Yönetken; Derleme Notları 1. Kitap, Sun Yayınevi, Ankara 2006.
  12. Haşim Akman; Gönül Dağında Bir Garip, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2006.
  13. İsmail Engin; Tahtacılar, ANT Yayınları, İstanbul 1998.
  14. Muallim Naci; Lugat-i Naci, Basım Yeri ve Yılı Yok. [Sözlüğün Türk Dil Kurumu tarafından yeni bir baskısı yapılmış!]
  15. Muzaffer Ergün; Toklumenli Aşık Sait, Kırşehir Basımevi, Kırşehir 1938
  16. Sadettin Nüzhet Ergun; "Lugatçe", Bektaşi Şairleri, Devlet Matbaası, İstanbul 1930.
  17. Sıtkı Soylu; "Eski İçil'de Abdallar", Türk Folkloru Araştırmaları, Sayı 324, 1976.

  Not: Ben ulaşamadım ama Darülfünun hocalarından Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın hem felsefeci hem de şair olduğu gözönüne alınırsa, onun şu eserini de dikkate almak gerektiği söylenebilir:

  -Abdullah Uçman; Rıza Tevfik'in Tekke ve Halk Edebiyatı İle İlgili Makaleleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 1982.

  YanıtlaSil