19 Haziran 2016

568) 19.06.2016 Sümmani Programı (Destekçi: Serpil Sayın Karabatı)
 1. Çoktan Beri Terk-i Vatan Olmuşum - Sabahat Akkiraz
 2. Ceylan Gözlerine Kurban Olduğum - Musa Eroğlu
 3. Kalksak Bu Yerlerden Hicret Eylesek - Tolga Çandar
 4. Ervah-ı Ezelde Levh-i Kalemde - Tahir Palalı
 5. Ey Gönül Hakikat Babından Çıkma - Orhan Üstündağ
 6. Ben Razı Değilem Hicrana Gama - Müslüm Sümbül
 7. Tarih Seksen Dokuz On Bir Yaşımda - Aşık Cafer Avalır
 8. Kubbe-i Sinemde - Aşık Nusret Sümmanioğlu 

1 yorum :

 1. Kaynakça:
  1. Abdulkadir Erkal, Aşık Sümmani, Fenomen Yay., Erzurum 2007.
  2. Ali Saraçoğlu, “Halk Ozanlarında Bade İçme ve Aşıklığa Başlama Geleneği-1”, Türk Folkloru Araştırmaları, Sayı: 15, 1980.
  3. Ali Saraçoğlu, “Halk Ozanlarında Bade İçme ve Aşıklığa Başlama Geleneği-2”, Türk Folkloru Araştırmaları, Sayı: 17, 1980
  4. Ali Saraçoğlu, “Halk Ozanlarında Bade İçme ve Aşıklığa Başlama Geleneği-3”, Türk Folkloru Araştırmaları, Sayı: 18, 1981.
  5. Cengiz Gündoğdu, “Aşık Sümmani’de Aşkın Metafiziği”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Sayı: 18, 2007, ss. 113-154.
  6. Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı, Kitabevi Yay., 3. Bs., İstanbul 2008.
  7. Halil İbrahim Şahin, “Âşıklık Geleneğinde Sümmani Tesiri”, Zeitschrift für die Welt der Türken (ZfWT), Vol. 8 No. 1 (2016) ss. 189-204.
  8. Hasan Tahsin Sümbüllü, Aşıkların Telinden Sümmani Türküleri, Atatürk Üniversitesi Yay., Erzurum 2015.
  9. Haşim Nezihi Okay, Sümmani, Hayatı ve Şiirleri, Maarif Kitaphanesi, İstanbul 1959.
  10. Mehmet Gökalp, Bardızlı Aşık Nihani, Kültür ve Turzim Bakanlığı Yay., Ankara 1988.
  11. Mehmet Özbek, Türk Halk Müziği El Kitabı 1: Terimler Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Ankara 1998.
  12. Metin Özarslan, “Aşık Sümmani Hakkında Yazılan Son Kitap Üzerine Bazı Dikkatler”, Milli Folklor, Cilt: 6, Sayı: 44, 1999, ss. 68-76.
  13. Umay Günay, Türkiye’de Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Akçağ Yay., 6. Bs., Ankara 2011.

  YanıtlaSil